Gravferder og COVID-19

Coronapandemien gir også følger for begravelser og bisettelser i Hallingdal.

Dette er de konkrete tiltakene som gjøres(oppdatert 14.05):

-Det er tillat med 50 gjester i lokaler der det er mulig å opprettholde 1m avstand.

-Vi skriver alle inn i en gjestebok, med navn og telefonnummer. Dette er med tanke på evt. smittesporing.

-Programheftene vil bli lagt ut i kirkebenkene med god avstand.

-Vi setter frem håndsprit i våpenhus når dette er tilgjengelig

-Vi bruker ikke kondolanseprotokoll

-Vi tilrettelegger for å kunne ha planleggingssamtaler på telefon/skype/facetime el. 

-Vi oppforder til å dele sorgen på minnesidene. Dette kan være en liten erstatning og hjelp for pårørende i sorgen.  Besøk minnesidene her.

-Vi tilbyr gratis streaming/opptak av begravelser. Se mer om streaming her.

-En alternativ form for seremoni kan være å ha en urneseremoni når situasjonen rundt epedemien er avklart.