Gravferder og COVID-19

Coronapandemien gir følger for begravelser og bisettelser i Hallingdal.

Dette er de konkrete tiltakene som gjøres(oppdatert 18.06):

-Det er tillatt med 200personer under offentlige arrangementer. Men det må være mulig å opprettholde 1m avstand. Derfor vil antall tillatte gjester i seremoni variere fra seremonirom til seremonirom.

-Vi skriver alle inn i en deltagerliste, med navn og telefonnummer. Dette er med tanke på evt. smittesporing.

-Programheftene vil bli lagt ut i kirkebenkene med god avstand.

-Vi bruker ikke kondolanseprotokoll

-Vi oppforder til å dele sorgen på minnesidene. Dette kan være en liten erstatning og hjelp for pårørende i sorgen.  Besøk minnesidene her.

-Vi tilbyr gratis streaming/opptak av begravelser. Se mer om streaming her.