Hva planlegger du i samtale med oss?

Vi vet at noe av det vanskeligste vi mennesker opplever er å miste en som står oss nær. Uansett hvor ventet eller uventet døden inntreffer. Våre gravferdskonsulenter i Gol Begravelsesbyrå ønsker å tilrettelegge slik at du som pårørende får en tatt et verdig og god avskjed enten dere ønsker en bisettelse eller en begravelse.
Vi hjelper deg mer enn gjerne med alt det praktiske rundt en gravferd, men vil også legge til rette dersom dere ønsker å være mest mulig involverte selv da kan vi hjelpe deg med råd. Det er viktig for oss at du selv velger hva som er riktig for deg.
Det viktigste for oss er at dere får en personlig og verdig avskjed med personen som står dere nær.


For å planlegge alt det praktiske ønsker vi å møte dere for en samtale. 

I samtalen ønsker vi å høre hvordan dere ønsker at seremonien skal bli. Våre gravferdskonsulenter vil tilrettelegge for at seremonien skal gjennomføres slik dere ønsker.
Vi fra Gol Begravelsesbyrå har kontorer på i Gol sentrum og i Nes sentrum vi kan møtes der for å ta en samtale eller så kommer vi gjerne på hjem til dere for å tilrettelegge gravferden sammen med deg/ dere. 

Praktiske spørsmål som avklares i konferansen:
• Tid og sted for gravferd / bisettelse
• Gravsted
• Salmer, musikk og eventuelle solistinnslag dersom gravferden er i kirke/kapell
• Bestilling av program; type og antall
• Ønske om syning av avdøde samt følge kisten til gravsted
• Blomsterdekoreringen på båren og i kapellet / kirken eller i sermonirommet
• Valg av kiste
• Egne klær eller bruk av svøp som følger kisten
• Båreandakt ved utkjøring fra dødsstedet eller i kapell ved ankomst
• Praktisk informasjon om det som skjer selve gravferdsdagen

Skjemaer som skal fylles ut:
• Melding om dødsfallet til skifterett/Lensmann (vedr. arv og skifte).
• Melding til politiet
• Melding til kirkegårdsmyndighetene
• Melding til prest, forstander eller andre som skal lede seremonien.

Evt. søknadspapirer vedr. gravferdshjelp, fullmakter osv


Vi ønsker å takke deg for tillitten ved å velge oss i Gol Begravelsesbyrå.