Musikk og program


Musikk

 • Musikk er et viktig innslag for mange i en gravferd.
 • Vi hjelper dere med å tilrettelegge så musikken blir så personlig som mulig.
 • Vi har flere samarbeidspartnere som kan stå for forskjellige musikkinnslag, sang, trompet, fele, fløyte, gitar, piano ol.

Her finner du utvidet informasjon og forslag til musikk ved begravelser: Musikk ved begravelser
Nb! Du kan også klikke for å høre på alle musikkforslag.

 • I en kirkelig gravferd er liturgien oppbygd på denne måten:
  • Inngangsmusikk
  • Klokkeringing
  • Preludier eller musikkinnslag
  • Åpningsord
  • Minneord
  • Opplesning av blomster. Der de som vil, har anledning til å si noen ord
  • Evt. musikkinnslag
  • Skriftlesning
  • Andre salme
  • Tale
  • Tredje salme
  • Ved graven: Noen vers av siste salme synges, deretter senkes kisten, så synges siste vers.

Programhefter til seremoni

Under finner du et stort utvalg av design til programhefter til seremoni. Du kan fritt sette eget bilde på forsiden, eller bruke eget bilde som bakgrunn.