Våre tjenester

24t. hentetjeneste - Hele døgnet - Hele året.
 • Stell av den døde og nedlegging i kiste
 • Dødsmelding og andre offentlige papirer
 • Søknad om gravferdshjelp hos trygdekontor
 • Visning / båreandakt
 • Fastsettelse av tid og sted for seremoni
 • Gjøre avtale med prest / taler om seremoni
 • Formidle dødsannonse(r) i aviser
 • Trykking av program (sanger) og evt. takkekort.
 • Formidle solosang, solospill, forsanger o.l.
 • Blomster / båredekorasjoner / kranser / sløyfetrykk
 • Pynting og assistanse i kirken
 • Transport av kiste til kirken / kirkegård
 • Transport av kiste / urne i inn- og utland
 • Minnesamvær - ordne lokaler og servering
 • Kontakt med kirkeverge vedrørende gravsted
 • Avtale tid for urnenedsettelse
 • Trekors med navn, i påvente av gravmonument
 • Filmopptak av hele seremonien

Rød rose